O warsztatach

Warsztaty Analityczne to dwa dni praktycznej pracy z programami Predictive Solutions i IBM SPSS Statistics, dedykowane pracownikom naukowym.
Organizowane są w ramach programu ARIADNA, programu współpracy Predictive Solutions z jednostkami akademickimi. Ich główny cel to dzielenie się doświadczeniami i poszukiwanie inspiracji w zakresie wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w badaniach naukowych.

szkolenia-icon1

Poprzednie edycje

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Edycja zimowa 2023

 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO / IBM SPSS Statistics
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
 • PS IMAGO PRO — język poleceń, integracja z R — cz. 1

Edycja letnia już 11–12 września

 • wkrótce więcej szczegółów...

Edycja zimowa 2022

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia 2022

 • Predykcja z wykorzystaniem sieci neuronowych i ocena jakości predykcji
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Złożone schematy doboru próby — IBM SPSS Complex Samples
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja zimowa 2021

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Edycja letnia 2021

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics

Edycja zimowa 2020

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 1

Edycja letnia 2020

 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS Amos, cz. I
 • Wykorzystanie PS IMAGO PRO w pracy grup badawczych — wizualizacja i prezentacja wyników badań

Edycja zimowa 2019

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO PRO
 • Analiza skupień z wykorzystaniem PS IMAGO PRO/IBM SPSS STATISTICS
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS, cz. 2
 • Warsztat badacza zorganizowany - od danych do raportu

Edycja letnia 2019

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO PRO
 • Automatyzacja pracy z programem PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics, cz. 1

Edycja zimowa 2018

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics/PS IMAGO
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Pozycjonowanie z wykorzystaniem map percepcyjnych
 • Drzewa klasyfikacyjno-regresyjne (CRT) i lasy losowe

Edycja letnia 2018

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa 2017

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic – wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja letnia 2017

 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Podstawy analizy danych z programem PS IMAGO / IBM SPSS Statistics
 • Analiza szeregów czasowych

Edycja zimowa 2016

 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych
 • Segmentacja i klasyfikacja – techniki analizy skupień

Edycja letnia 2016

 • Złożone schematy doboru próby – IBM SPSS Complex Samples
 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS

Edycja zimowa 2015

 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em
 • Data mining - metodyka prowadzenia projektów, przygotowanie danych i wprowadzenie do modelowania
 • Kompleksowa analiza i raportowanie z PS IMAGO PRO

Edycja letnia 2015

 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne
 • W poszukiwaniu różnic - wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych

Edycja zimowa 2014

 • Budowanie złożonych modeli regresji – analiza zmiennych pośredniczących oraz moderatorów w IBM SPSS Statistics
 • Modelowanie strukturalne – od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia 2014

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS STATISTICS/PS IMAGO
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS
 • Wprowadzenie do wielowymiarowej analizy danych — modele regresyjne

Edycja zimowa 2013

 • Porównanie nieliniowych i liniowych modeli regresyjnych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja letnia 2013

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie równań strukturalnych z AMOS-em, kontynuacja tematu z Zimowych Warsztatów Analitycznych 2013, cz.2

Edycja zimowa 2012

 • Analiza klienta cz. 1: Techniki analityczne w segmentacji rynku - podejście a-priori i post-hoc
 • Modelowanie strukturalne z programem AMOS - wybrane modele równań strukturalnych na przykładach z psychologii
 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych - modele regresyjne
 • Podstawy obsługi IBM SPSS Statitics z elementami analizy danych z badań ankietowych (na przykładzie badania losów absolwentów)

Edycja letnia 2012

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Badania ankietowe na uczelni z wykorzystaniem programu IBM SPSS Data Collection - projektowanie kwestionariuszy i wprowadzanie danych

Edycja zimowa 2011

 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Wprowadzenie do analizy danych ankietowych
 • Automatyzacja pracy z programem IBM SPSS Statistics (cz. 1)

Edycja letnia 2011

 • Podstawy analizy danych z programem IBM SPSS Statistics (cz. I)
 • Estymacja i wnioskowanie statystyczne w IBM SPSS Statistics
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji

Edycja zimowa 2010

 • Identyfikacja czynników ryzyka — metody klasyfikacji oraz modele zależności
 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Amos: od regresji i analizy czynnikowej do modelowania strukturalnego ze zmiennymi ukrytymi

Edycja letnia 2010

 • Procedury redukcji wymiarów w wielowymiarowej analizie statystycznej — wizualizacja wielowymiarowej obserwacji statystycznej oraz poszukiwanie wymiarów ukrytych
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych w badaniach naukowych

Edycja zimowa 2009

 • W poszukiwaniu różnic — wprowadzenie do metod analizy wariancji
 • Modelowanie strukturalne — od teorii do prezentacji wyników. Model rekurencyjny ze zmiennymi ukrytymi
 • Integracja i przekształcenia danych w programie SPSS

Edycja letnia 2009

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Złożone schematy doboru próby — PASW Complex Samples

Edycja zimowa 2008

 • Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
 • Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Edycja letnia 2008

 • Metody statystyczne w badaniach medycznych — kurs podstawowy
 • Wprowadzenie do modelowania równań strukturalnych z AMOS-em
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)

Edycja letnia 2007

 • SPSS Complex Samples, złożone schematy doboru próby
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. I)
 • Walidacja danych i eksploracyjne metody wielowymiarowej analizy danych (Analiza czynnikowa, Analiza korespondencji, Analiza skalowania preferencji i wyborów PREFSCAL)
 • AMOS, modelowanie strukturalne w tworzeniu precyzyjnych modeli relacji między zmiennymi
 • Podstawy analizy danych z programem SPSS (cz. II)
 • Wprowadzenie do data mining z wykorzystaniem programu Clementine

Uważam, że jest to wartościowe wydarzenie szkoleniowe wzbogacające warsztat pracy dydaktycznej […]. Warsztaty analityczne sprzyjają konstruktywnej wymianie poglądów z przedstawicielami z różnych środowisk akademickich. Serdeczna i przyjazna atmosfera zachęca do udziału w kolejnych edycjach.

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz
Uniwersytet Łódzki

Bardzo dobre zajęcia i profesjonalna prowadząca. Jestem pod wrażeniem oprawy i organizacji. Gratulacje za poziom, ponieważ sam prowadzę zajęcia, więc mam punkty odniesienia.

dr Piotr Pilch
Akademia Leona Koźmińskiego

Nasi Eksperci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

Speaker
dr hab.
Jolanta Perek-Białas
Uniwersytet Jagielloński
Szkoła Główna Handlowa
Speaker
dr hab.
Sylwia Bedyńska
Uniwersytet SWPS
Speaker
prof. dr hab.
Małgorzata Rószkiewicz
Szkoła Główna Handlowa
Speaker
prof. dr hab.
Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagielloński
Speaker
dr hab.
Maria Nawojczyk
AGH w Krakowie
Speaker
dr
Joanna Karłowska-Pik
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Speaker
dr
Agnieszka Pleśniak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Speaker
dr hab.
Justyna Wiktorowicz
Uniwersytet Łódzki

Warsztaty w obiektywie

Kontakt z organizatorem